Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 55 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Puheenjohtajaneuvoston asetuksen 1/2023 nojalla nuorisovaltuuston yleiskokoukselle nimetään yksi pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluessa kokouksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää:

  • valita Jimi Rannikon pöytäkirjantarkastajaksi sekä varalle Eero Aittokallion;
  •  että pöytäkirja tarkastetaan 18.10.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eero Aittokallio.