Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 56 Selonteot aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakuntien sekä työryhmien kokouksista

Perustelut

Toimielin Edustaja

Varaedustaja

Aluehallitus Leni Niinimäki -
Aluevaltuusto Niko Kotilainen Heta Kyytinen
Palveluiden järjestämisen lautakunta Onni Pusa Eero Aittokallio
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta Anniina Nurro Heta Kyytinen
Alueellinen opiskeluhuoltoryhmä Niko Kotilainen,
Valtteri Palsala
-
Ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön ryhmä Niko Kotilainen -
Viestintä- ja markkinointityöryhmä Heta Kyytinen -
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Arttu Rautava -
Nuorisovaltuustojen neuvotteluryhmä Niko Kotilainen Heta Kyytinen

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää merkitä selonteot tiedoksi.

Käsittely:

Pidettiin tauko klo 17.26-17.31.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.