Rahoitus- ja talousjaosto, kokous 13.4.2023

§ 11 Tiedoksiantoja

Perustelut

Ajankohtaisasiat:

  • Husin talousjohtaja Jari Finnilä esittelee erikoissairaanhoidon toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.