Rahoitus- ja talousjaosto, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus hyvinvointialueella

KEUHDno-2022-94

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Keusoten sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki esittelee hyvinvointialueen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisen periaatteita ja niiden pohjalta tehtävää valmistelua:

  • aluevaltuuston päättämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (valmistelu kuntayhtymän vastaavien perusteiden pohjalta aluevaltuuston päätettäviksi)
  • sisäinen valvonta (hyvinvointialueen hallintosäännön 16. luku: Sisäinen valvonta, tilivelvolliset hyvinvointialueella)
  • riskienhallinta (hyvinvointialueen hallintosäännön 17. luku: Varautuminen, valmiussuunnittelu, kokonaisturvallisuus sekä Turvallisuus- ja riskienhallintapolitiikka)
  • sisäisen tarkastuksen toimintaohje (valmistellaan kuntayhtymän vastaavan toimintaohjeen pohjalta aluehallituksen hyväksyttäväksi)
  • sisäisen tarkastuksen valtuustokauden ja vuosisuunnitelmat (valmistellaan aluehallituksen hyväksyttäviksi)

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki esitteli asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

hyvinvointialuejohtaja, hyvinvointialueen rahoitus- ja talousjohtaja