Rahoitus- ja talousjaosto, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Talouden toteutuma tammi-huhtikuu 2022

KEUHDno-2022-97

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjanpitoon kirjatut toimintakulut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ovat n. 60.000 euroa. Hyvinvointialueen kirjanpitoon tammi-huhtikuulla kirjatut toimintakulut eivät kuitenkaan anna todellista kuvaa ensimmäisen kolmanneksen toimintakuluista. Hyvinvointialueella ei vielä ole käytössä talouden ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja siksi hyvinvointialueelle rekrytoitujen henkilöiden palkkojen sekä luottamustoimielinpalkkioiden laskenta ja maksatus hoidetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kautta ja syntyneet kustannukset laskutetaan hyvinvointialueelta. Samoin osa ulkopuolisista hankinnoista aiheutuvista laskuista kulkee kuntayhtymän kautta (esim. luottamustoimielinten kokousten tilavuokrat ja tarjoilut). Ensimmäinen laskutus vuodelta 2022 on tehty toukokuussa eikä kustannukset siten näy vielä hyvinvointialueen kirjanpidossa raportointikaudella. Näitä kustannuksia on syntynyt yhteensä n. 254.000 euroa.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilöstö on tehnyt hyvinvointialueen valmistelutyötä. Nämä kustannukset laskutetaan niin ikään hyvinvointialueelta ja ensimmäinen laskutus on tehty toukokuussa. Näitä kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 134.000 euroa.

Kun kaikki edellä mainitut erät huomioidaan, on kustannuksia syntynyt vuoden ensimmäisellä kolmanneksella lähes 450.000 euroa. Valtion avustusta on käytössä n. 3.190.000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle lähes 7 Me hankeavustusta hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Myönnetty avustus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun mennessä. ICT-hankkeelle syntyneet kustannukset tammi-huhtikuussa 2022 ovat yhteensä n. 1.038.000 euroa. Hankkeessa ei ole omavastuuosuutta, joten hankkeen toimintakate tulee vuoden lopussa olemaan 0 euroa.

Liitteessä on esitetty tuloslaskelma seuraavasti:

  • Tuloslaskelma virallinen -sarake tarkoittaa hyvinvointialueen virallista kirjanpitoa tammi-huhtikuulta
  • HVA:n luottamustoimielimet ja HVA:lle rekrytoidut -sarake tarkoittaa hyvinvointialueelle rekrytoitujen sekä hyvinvointialueen luottamustoimielinten kustannuksia tammi-huhtikuulta
  • Keusoten henkilöstön hyvinvointialuevalmistelu -sarakkeessa on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilöstön tekemä hyvinvointialueen valmistelutyö
  • Yhteensä-sarakkeessa on edellä mainitut kokonaisuudet summattuna
  • ICT-hanke on esitetty omana kokonaisuutenaan; hankkeen tuotot on esitetty vielä nollana, mutta lähtökohtaisesti kaikki syntyneet kustannukset tullaan kattamaan hankkeeseen myönnetyllä avustuksella

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman tammi-huhtikuulta 2022

Päätös

Merkittiin tiedoksi.