Rahoitus- ja talousjaosto, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tiedoksiantoja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.