Tarkastuslautakunta, kokous 10.4.2024

§ 35 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 168 § 3 mom:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Kokoukselle valitaan tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Laine ja Marja-Leena Sandelin.