Tarkastuslautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Arviointikertomus 2021

KEUHDno-2022-85

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.