Tarkastuslautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajan valinta vuodelle 2022

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tulee hyvinvointialueesta annetun lain 126 § mukaisesti valita tilintarkastaja. Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt 15.9.2021 tilintarkastuksen hankkimisesta ajalle 1.7.-31.12.2021 KPMG Oy:ltä. Hyvinvointialueen  vuosien 2023-2025 tilintarkastuksen kilpailutusprosessi on alkamassa mutta vuoden 2022 tilintarkastus on tarkoituksenmukaista toteuttaa vielä kuten vuonna 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että se valitsee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jorma Nurkkalan ajalle 1.1-31.12.2022.  Rahoitus- ja talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiasta sopimuksen KPMG Oy:n kanssa.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Kirsi Sova