Tarkastuslautakunta, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Valmistellaan ja merkitään tiedoksi arviointisuunnitelma ja arvioinnin työohjelma.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.