Tarkastuslautakunta, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 CaseM perehdytys

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu IT-palveluvastaava Riitta Rosendahl kertomaan CaseM asianhallintajärjestelmästä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.