Tarkastuslautakunta, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Luottamushenkilöiden perehdytys: yleiset luottamushenkilöiden asiat, kokouspalkkiot ja niihin liittyvät asiat sekä tarkastuslautakunnan tehtävät

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Petja Harakka kertomaan yleisistä luottamushenkilöiden asioista, kokouspalkkioista ja niihin liittyvistä asioista sekä tarkastuslautakunnan tehtävistä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.