Tarkastuslautakunta, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 1.6.2022 klo 17.30  ja 8.6.2022 klo 17.30.