Tarkastuslautakunta, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu va. hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen kertomaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä.

Ehdotus

Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.