Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2024

§ 31 Arviointikertomus 2023

KEUHDno-2024-577

Perustelut

Kokouksessa käydään läpi arviointikertomukseen vaadittavien tietojen tilannetta ja tehdään arviointikertomusta vuodesta 2023.

Ehdotus

Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.