Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2024

§ 33 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin kokousaikatauluista.