Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2024

§ 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen pöytäkirja tulee hallintosäännön 165 § 3 mom:n mukaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Kokoukselle valitaan tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Laine ja Maarit Hemmilä.