Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2024

§ 28 Tilinpäätös 2023

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu Keusote talousjohtaja Päivi Tarsia esittelemään tilinpäätöksen toteumaa vuodelta 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.