Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2024

§ 32 Toimielinpäätösten seuranta 2024

Perustelut

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä keskustellaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Ei ollut päätöksiä tai selostuksia.