Tarkastuslautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 ICT-muutostuki ja sen käyttö

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko kertomaan ICT-muutostuesta ja sen käytöstä.

Ehdotus

Esitys ICT-muutostuesta ja sen käytöstä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.