Tarkastuslautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Laine ja Maarit Hemmilä.