Tarkastuslautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Poliittisen seurantaryhmän toiminta

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka ja 1. varapuheenjohtaja Jouni Maijala kertomaan poliittisen seurantaryhmän toiminnasta.

Ehdotus

Esitys poliittisen seurantaryhmän toiminnasta sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.