Tarkastuslautakunta, kokous 8.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu va. hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen- Parkkonen kertomaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnasta.

Ehdotus

Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä sekä asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.