Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2023

§ 2 CaseM asianhallintajärjestelmän koulutus

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu Hyvinvointialueen koulutussuunnittelija Janette Pietilä kertomaan CaseM asianhallintajärjestelmästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Lahtela, lahtela.esakj@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Käytiin CaseM-koulutus liitteen mukaisesti.