Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2023

§ 1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Titta Laine ja Niina Pohjonen.