Vammaisneuvosto, kokous 19.1.2023

§ 6 Tulevat asiat

Perustelut

Tulevat asiat

  • Vammaispalvelulain uudistus
  • Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma 
  • Tuettu asuminen
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyöskentely
  • Kilpailutukset
  • Hyvinvointialueen pelastustoimen ajankohtaiset
  • Tarkastuslautakunnan kokous

Päätös

Lisättiin tuleviin asioihin tarkastuslautakunnan kokous. Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on kutsunut puheenjohtajan kertomaan miten vaikuttamistoimielimen toiminta on käynnistynyt.