Vanhusneuvosto, kokous 11.9.2023

§ 31 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Kuultiin selonteot aluevaltuuston, lautakuntien ja työryhmien kokouksista:

  • 21.6. kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, Liisa Majanen
  • 30.8. palveluiden järjestämisen lautakunta, Veikko Ollila
  • 6.9. valtuuston iltakoulu, Liljan-Kukka Runolinna

Hyvinvointialueohjelmaan annettu lausunto vanhusneuvoston toimesta.

Merkittiin nämä tiedoksi.