Vanhusneuvosto, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Katsaus Kestävän kasvun -hanke, mataloituneesta toimintakyvystä kärsivien ikääntyvien ihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä täyttyminen

KEUHDno-2022-830

Perustelut

Valmistelija: Mervi Vornanen, projektipäällikkö

Kestävän kasvun hanke, mataloituneesta toimintakyvystä kärsivien ikääntyvien ihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä täyttyminen kokonaisuus sisältää:

  • Omais- ja perhehoidon palveluiden kehittäminen vuosina 2023–2024. Kehittämistyön tavoite on luoda kaikkia asiakasryhmiä palveleva Omais- ja perhehoidon malli. Kehittäminen on aloitettu omaishoidon kokonaisuudesta syksyllä 2023.  Kehittäminen käynnistyi ikäihmisten palveluista ja vammaispalvelu on ollut mukana keväästä 2024 alkaen. Perhehoidon kehittäminen painottuu syksylle 2024. Omais- ja perhehoidon mallin esittely -luonnos.- ja perhehoidon palveluiden kehittäminen sisältää myös omaishoidon palveluiden kehittämisen. Tässä kehittämisen kohteena on omaishoidon sairaanhoitaja toimintamallin kehittäminen ikäihmisten asiakasryhmässä. Toimintamallia pilotoidaan Nurmijärvellä ja Järvenpäässä hoitoisuusryhmä 2 ja 3 asiakkaissa. Tavoitteena on laajentaa toimintamallia hyvinvointialueen laajuiseksi.

Sairaanhoitajamallin esittely -luonnos.

  • Ikääntyneiden asiakasohjauksen toimintamallia kehitetään vuoden 2024 aikana. Kehittämistyön tavoitteena on luoda asiakkaan ohjautumisen malli, jossa iäkkäiden asiakkaiden ohjautuminen palveluihin tapahtuu keskitetysti asiakasohjauksen kautta. Tavoitteena on sujuvoittaa iäkkäiden asiakkaiden ohjautumista oikea-aikaisesti heidän tarvitsemiinsa palveluihin yhdenvertaisesti hyvinvointialueella sekä koordinoida asiakkaiden tarvitsemaa palvelukokonaisuutta.

Ikääntyneiden asiakasohjauksen mallin esittely -luonnos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kuultu esitys ja siitä käyty keskustelu.