Vanhusneuvosto, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta. 

Valmistelija

  • Satu Hahtonen, hallintosihteeri, satu.hahtonen@keusote.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

Päätös

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Räisänen ja Aija Lavikainen.