Vanhusneuvosto, kokous 15.4.2024

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Satu Hahtonen, hallintosihteeri, satu.hahtonen@keusote.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

Käsittely:

Käsiteltiin pykälät seuraavassa järjestyksessä:

§7, §8, §10, § 11, §12, §9, §13

Päätös

Kokous todettiin laiillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veijo Peltola ja Riitta Puupponen.