Vanhusneuvosto, kokous 6.4.2023

§ 16 Ikääntyneiden lainsäädännön muutokset ja vaikutukset palvelujen myöntämisen perusteisiin

KEUHDno-2023-1284

Valmistelija

  • Riitta Samola, asiakasohjauksen esihenkilö, riitta.samola@keusote.fi

Perustelut

1.1.2023 astui voimaan laki muutokset koskien sosiaalihuoltolakia ja vanhuspalvelulakia (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista). Tähän liittyen tehtiin asiakasmaksulakiin muutoksia jo 1.10 2022 alkaen. Keskeisimmät muutokset ovat kotona asumisen ensisijaisuuden korostuminen entisestään ja sinne tuotavien palvelujen velvoite asiakkaan tarpeen mukaisesti vuorokaudenajasta riippumatta. Tavallinen palveluasuminen korvataan yhteisöllisellä asumisella, mikä edellyttää sosiaaliseen toimintaan mahdollistavia yhteisöllisiä tilaratkaisuja, jotka tulevaisuuden rakentamisessa on huomioitava. Kotihoidon ja asumisen palvelujen päätöksenteko eriytyy siten, että erikseen myönnetään asuminen esteettömässä asumisessa ja sosiaalipalvelut, kun aiemmin myönnettiin palveluja sisältäviä paketteja. Tavallinen palveluasuminen ei aiemmin sisältänyt yöaikaista hoitoa kuin satunnaisesti, nyt se on mahdollista. Sovittavana on, mikä taho palvelut yhteisölliseen asumiseen tuottaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Vanhusneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vanhusneuvosto pyytää saada tiedoksi raportin, mistä ilmenee kotiin vietävien palveluiden kuukausittaiset tuntimäärät.

Kokouskäsittely

Aikataulullisista syistä käsiteltiin §18 ennen pykälää 16.