Vanhusneuvosto, kokous 6.4.2023

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Majanen ja Terhi Niinikoski.