Vanhusneuvosto, kokous 6.4.2023

§ 18 Kuljetuspalveluiden kokonaisuuteen liittyvät muutokset ja vaikutukset myöntämisen perusteisiin

KEUHDno-2023-749

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli-Pekka Alapiessa, vammaispalvelujen päällikkö, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

Perustelut

Vammaispalvelujen päällikkö antaa tilannekatsauksen hankinnan tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Lahtela, lahtela.esakj@gmail.com

Merkitään tiedoksi sote-kuljetuspalvelujen tilannekatsaus

Päätös

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi

Valmistelija

  • Riitta Samola, asiakasohjauksen esihenkilö, riitta.samola@keusote.fi

Perustelut

Kerrotaan liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeen päivittämisestä ja keskeisistä kohdista vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Liljan-Kukka Runolinna, liljankukka.runolinna@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.