Vanhusneuvosto, kokous 6.4.2023

§ 17 Lausuntopyyntö omaishoidon soveltamisohjeista

KEUHDno-2023-1338

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueelta (IKVA) tullut strukturoitu lausuntopyyntö vanhusneuvostolle.

Päätös

Merkitään tiedoksi, että lausunto laaditaan ja liitetään pöytäkirjaan.

Vanhusneuosto pyytää lisätietoa omaishoidon palkkioiden suuruuksista Uudenmaan alueella vertailtavuuden näkökulmasta.