§ 12 Kotihoito Mukana tietojen arkistointi/Istekki Oy

Lataa 

KEUHDno-2024-2486

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

ICT-aluepäällikkö, IT-kehittäminen

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Tausta
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä on ollut käytössä Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa CGI Suomi Oy:n toimittama Kotihoito Mukana -toiminnanohjausjärjestelmä. Sopimukset ovat siirtyneet 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle (jatkossa Keusote) ja järjestelmien käyttö on päättynyt vuonna 2023.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössä Istekki Oy:n toimittama oma sähköinen Istekki Arkisto nimeltään Karkki. Karkki-arkistoon on tarkoitus arkistoida pitkäaikaiseen säilytykseen tietoja, joita ei voi Kanta-palveluihin arkistoida, esimerkiksi järjestelmistä löytyvät hallinnolliset tiedot. 

Hankinnan kohde
Kotihoito Mukana-järjestelmä pitää sisällään lokitietoja, jotka on tarkoitus arkistoida Karkkiin lakisääteisten säilytysaikojen mukaan. Istekki Oy suorittaa potilastietojen käyttölokien ja järjestelmän käyttäjien lokitietojen arkistoinnin Karkki-arkistoon.

Keusote on pyytänyt ja saanut tarjouksen Istekki Oy:ltä Kotihoito Mukana-järjestelmän tietojen arkistoinnista.

Hankinnan kustannukset
Istekin kustannusarvio Kotihoito Mukana-järjestelmän tietojen arkistoinnille on yhteensä 7 000 €/alv 0%. Laskutus toteutuneen mukaan.

Hankinnan peruste
Hankintalain 136§ 2 mom. kohtien 2:n mukaan sopimuksen muutos on sallittu, kun
2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet  alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa  tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle;
Kohdassa 2 tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. 
 

Päätös

Päätän,

1. Hankkia Kotihoito Mukana-järjestelmän tietojen arkistoinnin ylläkuvatun ja Istekki Oy:n tarjouksen mukaisesti.

2. Kustannukset maksetaan tietohallinnon investointikohteelta 961901510_00005.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Hanna Downton, ICT-aluepäällikkö

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut