§ 25 Keusote Efecte IGA konsultointi

Lataa 

KEUHDno-2023-4274

Päätöspäivämäärä

1.7.2024

Päätöksen tekijä

ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Hankinnan kohde

KVH-ratkaisun konsultointia asiakkaan ohjauksessa, sisältäen kehitystehtävien suunnittelu, arviointi ja toteutus. Tämä hankinta muuttaa ja täydentää Palvelusopimusta 3444/2020 Kuntien Tiera Oy:n ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
välillä konsultointipalvelun tilauksella, jonka tarkoitus on IGA-järjestelmän kehittäminen ja tuki. Palvelu alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy 31.12.2024.

Hankinnan kustannukset 

Konsulttityö enintään 40 htp yhteensä enintään 45 900€ (alv 0%).
Työn laskutus kuukausittain toteutuneen mukaan.

Liitteet

1 Tarjous

Liitteet toimitetaan vain asianosaisille.

Liitteet: 1 20062024 Tiera K-U-HVA Efecte IGA konsultointi.pdf

Päätös

Päätän hankkia Efecte IGA konsultointia KVH-projektiin. Kustannukset maksetaan Tietohallinnon investointikohteelta 961900110_00048/KVH Käyttövaltuushallinnan automatisointi -projekti. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Saku Salonen
ICT-aluepäällikkö

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut