§ 26 Sahamäen palvelukeskuksen hoitajakutsujärjestelmän ohjelmistopäivitys ja määräaikainen ylläpitosopimus / Tunstall Oy

Lataa 

KEUHDno-2024-2800

Päätöspäivämäärä

1.7.2024

Päätöksen tekijä

ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisäännön 3 luvun 17 § mukaan ICT-aluepäällikkö päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, joiden arvo on enintään 100 000 euroa.

Kuvaus

Hankinnan tausta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Sahamäen palvelukeskuksen hoitajakutsujärjestelmää ollaan päivittämässä uuteen ratkaisuun. Hallitun siirtymän sekä henkilöstö- ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi nykyiseen hoitajajärjestelmään tulee tehdä ohjelmistopäivitys ja solmia määräaikainen kuuden kuukauden kestävä ylläpitosopimus nykyisen toimittajan kanssa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on pyytänyt ja saanut tarjouksen 19.6.2024 ylläkuvatun mukaisesta toteutuksesta Tunstall Oy:ltä. 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on kohdekontrollerin päivittäminen uuteen Single-kontrolleriin sekä uusimpaan hälytyshallintaohjelmistoon hälytysjärjestelmäkokonaisuuden turvallisen toiminnan takaamiseksi. Hankinnan kohteena on myös määräaikainen kuuden (6) kuukauden ylläpitosopimus ajalle 1.7.-31.12.2024.

Hankinnan arvo 

Hankinnan arvo on 7 994,00 €, alv 0%, joka perustuu määräaikaisen sopimuksen kestoon. Kustannukset muodostuvat seuraavasti:

  • Kertaluontoiset kustannukset 3 450 €, alv 0%
  • Ylläpitopalvelu 4 544 €, alv 0%

Päätös

Päätän,

  1. hankkia ylläkuvatun ja Tunstall Oy:n mukaisen ohjelmistopäivityksen ja määräaikaisen ylläpitopalvelun.
  2. kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 9611502403.
     

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Saku Salonen, ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut