§ 31 Sosiaaliohjaajan virka, Mäntsälän sosiaalikuntoutus

Lataa 

KEUHDno-2024-2932

Päätöspäivämäärä

4.7.2024

Päätöksen tekijä

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esihenkilö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaaliohjaajan virkaa on tarjottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille henkilöille sisäisessä suljetussa haussa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 51 § mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on toiminnan uudelleen järjestämiseen tai siihen rinnastuvaan järjestelyyn liittyvä viran täyttäminen, kun virkaan nimitetään aiemmin hyvinvointialueen vakinaiseen palvelussuhteeseen otettu, kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaaliohjaajan virka on ollut haettavana suljetussa sisäisessä haussa 13-20.6.2024 välisen ajan. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 8§ lain mukainen tutkinto..Virkaa haki määräaikaan mennessä 1 hakija. Hakija täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät Laura rekrytointijärjestelmästä.

Hakija haastateltu sosiaalityön esihenkiköiden toimesta

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun perusteella sopivin hyvinvointialueen sosiaaliohjaajan virkaan on Katariina Virtanen. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteena kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävä lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

  • sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Katariina Virtanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Heini Kuosmanen vs. koordinoiva esihenkilö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut