§ 3 OMNI360-järjestelmän vastuukäyttäjän määräaikainen lisä

Lataa 

KEUHDno-2024-2202

Päätöspäivämäärä

21.5.2024

Päätöksen tekijä

asiakasohjauksen esihenkilö, ikäihmisten asiakasohjaus

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön OMNI360-järjestelmä. Keusoten henkilöstöstä on muodostettu vastuukäyttäjien asiantuntijaverkosto. 

Vastuukäyttäjät osallistuvat sovitulla resurssivarauksella Keusote-tasoisen asiakas- ja potilastietojärjestelmien vastuukäyttäjäverkoston toimintamallin mukaiseen toimintaan, jossa vastuukäyttäjä mm. toimii tutorina kollegoille ja tukee kollegoita järjestelmän käytössä, tunnistaa henkilöstön koulutustarpeita ja järjestelmän kehitystarpeita yhdessä sovelluspalveluiden kanssa. 

Vastuukäyttäjän tehtävässä toimivalle työntekijälle maksetaan 50 euroa/kk lisävastuulisää tehtävässä toimimisesta. 

Päätös

Päätän, että Piia Soiniselle maksetaan määräaikaista lisävastuulisää kuvauksen mukaisesti ajalla 01.01.2024 – 31.12.2025 vastuukäyttäjän tehtävästä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Alexandra Allén, koordinoiva esihenkilö, ikäihmisten asiakasohjaus

Organisaatiotieto

Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet