§ 25 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI, Klaukkalan terveysasema

Lataa 

KEUHDno-2024-2540

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana 25.4.2024-9.5.2024 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana hyvinvointialueen kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli lupa toimia laillistettuna lääkärinä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukaisesti sekä lupa toimia lääkärin tehtävissä Suomessa.

Virkaa haki määräaikaan mennessä yksi (1) hakija, joka täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät Laura-rekrytointijärjestelmästä.

Haastatteluun kutsuttiin hakemuksen ja ansiovertailun perusteella yksi (1) hakija. Haastattelijoina toimivat ylilääkäri ja terveyskeskuslääkäri. 

Hakemuksen, haastattelun ja ansiovertailun perusteella sopivin hyvinvointialueen terveyskeskuslääkärin virkaan on Eveliina Puhalainen. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteena kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävä lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

  • terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Eveliina Puhalainen
  • terveyskeskuslääkärin viran hoito alkaa sopimuksen mukaan
  • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • virassa noudatetaan koeaikaa, koeaika on 6 kuukautta

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Päivi Mäkelä-Bengs, avopalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut