§ 14 Avekki-kouluttajakoulutuksen pienhankinta / Savonia ammattikorkeakoulu

Lataa 

KEUHDno-2024-2663

Päätöspäivämäärä

5.7.2024

Päätöksen tekijä

henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Hankinnan tausta:

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kouluttaa omia Avekki-kouluttajia, jotka tulevat muodostamaan Keusoten oman Avekki-kouluttajaverkoston. Kouluttajien osaamista tullaan hyödyntämään yhteisesti koko hyvinvointialueen koulutustarpeisiin. Kouluttajaverkoston toiminnan käynnistymisen myötä, tavoitteena on jalkauttaa hyvinvointialueelle yhteinen toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt hankintapäätöksen ostaa Savonia ammattikorkeakoulun tuottamaa Avekki-kouluttajan täydennyskoulutusta kolmelle (3) hyvinvointialueen työntekijälle. Savonia ammattikorkeakoulu on ainoa Avekki-kouluttajakoulutusta tarjoava palveluntarjoaja, joten hankinta tehdään pienhankintana suorahankintapäätöksellä.  

Sopimuskausi: 

Koulutuksen ajankohta 23.9.2024-12.2.2025

 

Sopimuksen arvo: 

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo koko hankintakaudelle optioineen on noin 11 229 euroa (sis. matkustus- ja majoituskulut).  
Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 9611528004 ja toimintakoodilta 9619160.

 

Lisätietoja päätöksestä valmistelijalta:

Katja Alander, katja.alander@keusote.fi

 

Päätös

Päätän hankkia Savonia ammattikorkeakoululta Avekki-kouluttajakoulutusta pienhankintana suorahankintapäätöksellä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut