§ 60 Päätös option käyttöönotosta/ Päiväautot viikonloppuisin luokassa 3 M1 luokan henkilöauto, suuri esteetön auto, hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö 2023 / KEUHDno-2023-997

Lataa 

KEUHDno-2023-997

Päätöspäivämäärä

27.5.2024

Päätöksen tekijä

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Hankinnan kohde ja sopimuskausi
Hankinnan kohteena ovat päiväautot toteuttamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja muiden palvelun käyttäjien henkilökuljetuspalveluja. Palvelu toteutuu luokan 3 M1 luokan suurella esteettömällä henkilöautolla.


12.2.2024 lähetettyyn tarjouspyyntöön ja Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan hankintapäätökseen 5.2.2024 § 5 perustuva sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta (varsinainen sopimuskausi). Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus yhden (1) vuoden optiokauteen (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden ja/tai optiovuoden päättymistä.


Tilaaja valitsi palvelua tuottamaan 15 päiväautoa ja yhdeksän (9) päiväautoa optiona, jonka tilaaja voi ottaa käyttöön kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Palveluntuottajan on pystyttävä käynnistämään optiona olevan päiväauton palvelu kolmen (3) kuukauden kuluessa tilaajan option käyttöönottoa koskevasta päätöksestä.
            
Suorahankintaperuste (option käyttöönottaminen)
Hankintamenettelynä on suorahankinta (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä hankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta (optiosta), jonka ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. 


Tämä päätös koskee kolmen (3) optioauton käyttöönottoa  meneillään olevan sopimuskauden loppuun saakka. Optioautot otetaan käyttöön seuraavasti:
OSA 1 Päiväautot viikonloppuisin Hyvinkää 1 optioauto, palveluntuottajalta HelpBus Oy
OSA 2 Päiväautot viikonloppuisin Järvenpää 1 optioauto, palveluntuottajalta HelpBus Oy
OSA 3 Päiväautot viikonloppuisin Nurmijärvi 1 optioauto, palveluntuottajalta Menevä Oy


Palvelu on toteutettava ensi sijassa tarjotuilla ajoneuvoilla. Palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa ajoneuvo toiseen vähimmäisvaatimukset ja tarjotun laadun täyttävään ajoneuvoon. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajalle ajantasaiset ajoneuvotiedot aina ajoneuvojen vaihtamisen yhteydessä ja muutoin kerran vuodessa. 
 

Päätös

Päätän ottaa käyttöön kaksi (2) optioautoa palveluntuottajalta HelpBus Oy ja yhden (1) optioauton palveluntuottajalta Menevä Oy tuottamaan päiväauton palvelua luokassa 3 M1 luokan henkilöauto, suuri esteetön auto. Palveluntuottajan on käynnistettävä palvelu viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tekemisestä. 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut