§ 62 Tutkimuslupa/FLT-Step

Lataa 

KEUHDno-2024-2313

Päätöspäivämäärä

5.6.2024

Päätöksen tekijä

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)
Delegointisääntö § 9; johtajien johtamisvastuut kohdan mukaan johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytetöihin sekä tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Kuvaus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan tutkimukseen "FLT-Step- Masennuksen ja ahdistuksen hoidon kustannusvaikuttavuus perusterveydenhuollossa". Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2029 saakka.

Tutkimusluvan hakija sitoutuu noudattamaan voimassa olevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Valmis tutkimusraportti tulee toimittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, kirjaamo.hva@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Organisaatiotieto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut