§ 75 Tutkimuslupa/Opas ikääntyvän autismikirjon asiakkaan ohjaamiseen

Lataa 

KEUHDno-2024-2647

Päätöspäivämäärä

28.6.2024

Päätöksen tekijä

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)
Delegointisääntö § 9; johtajien johtamisvastuut kohdan mukaan johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytetöihin sekä tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Kuvaus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan opinnäytetyöhön "Opas ikääntyvän autismikirjon asiakkaan ohjaamiseen". Tutkimuslupa on voimassa 1.11.2024 saakka.

Tutkimusluvan hakija sitoutuu noudattamaan voimassa olevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Valmis opinnäytetyö tulee toimittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, kirjaamo.hva@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Organisaatiotieto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut