§ 74 Tutkimuslupa/Selvitys apteekkien lakisääteisen lääkeneuvonnan sisällöstä ja dokumentoinnista

Lataa 

KEUHDno-2024-2829

Päätöspäivämäärä

26.6.2024

Päätöksen tekijä

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)
Delegointisääntö § 9; johtajien johtamisvastuut kohdan mukaan johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytetöihin sekä tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Kuvaus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan tutkimukseen "Selvitys apteekkien lakisääteisen lääkeneuvonnan sisällöstä ja dokumentoinnista". Tutkimuslupa on voimassa 30.6.2029 saakka.

Tutkimusluvan hakija sitoutuu noudattamaan voimassa olevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Valmis tutkimusraportti tulee toimittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, kirjaamo.hva@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö

Organisaatiotieto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut