§ 3 Muistikuntoutuskoulutuksen hankinta

Lataa 

KEUHDno-2023-474

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

kestävän kasvun hankkeen hankejohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Kestävä kasvu -hanke on pyytänyt Suomen muistiasiantuntijat ry:ltä tarjousta muistikuntoutuksen koulutuskokonaisuudesta ja siitä on käytyjen tarkentavien keskustelujen jälkeen saatu päivitetty tarjous 12.3.2024.

Koulutuksen tavoitteena on sitouttaa työntekijät omaan työyhteisöönsä ja auttaa heitä kohtaamaan haasteellisia asiakkaita. Koulutuksen ja välitehtävien myötä työntekijöitä kannustetaan myös kertomaan omassa työyhteisössään tekemistään huomioista. Koulutus toteutetaan neljän koulutuskerran Teams-koulutuksina (4 x 3 tuntia + välitehtävät ja niiden läpikäynti) syys-marraskuussa 2024. Tarkempi sisältö ja aikataulu on kuvattu hankintapäätöksen liitteenä olevassa tarjouksessa.

Koulutuksen hinta on 4 800 euroa (alv. 0) ja se rahoitetaan kokonaisuudessaan Kestävä kasvu -hankkeen (RRP2) työpaketin 1.2 kustannuksista.

Päätös

Päätän hankkia neljän kerran muistikuntoutuskoulutuksen Suomen muistiasiantuntijat ry:ltä 12.3.2024 päivitetyn tarjouksen mukaisena hintaan 4 800 euroa (alv 0).

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Erja Pentti, hankejohtaja, Kestävä kasvu -hanke

Organisaatiotieto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut