§ 4 Sisällönanalyysin hankinta

Lataa 

KEUHDno-2023-474

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

kestävän kasvun hankkeen hankejohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Kestävä kasvu -hanke on pyytänyt Spoken Oy:ltä tarjousta asiakaspalautteiden sisällönanalyysistä ja siitä on käytyjen tarkentavien keskustelujen jälkeen saatu päivitetty tarjous 28.2.2024.

Työn sisältö on asiasanakohtainen sisällönanalyysi. Palveluntarjoaja saa tätä tarkoitusta varten lähdeaineistona käyttöönsä Keusoten anonymisoidun asiakaspalautekoonnin. Materiaali toimitetaan palveluntarjoajalle Excel-muodossa.

Palveluntarjoajan ennakkoarvioinnin mukaisesti työhön kuluva aika on 15 tuntia ja kokonaishinta 825 euroa + alv 24 %, laskutus tuntihinnalla 55 euroa/t + alv 24%. Mikäli ennakoitu tuntimäärä uhkaa ylittyä, on palveluntarjoaja velvoitettu ilmoittamaan tästä tilaajalle ennen työn jatkamista. Hankinta rahoitetaan kokonaisuudessaan Kestävä kasvu -hankkeen työpaketin 1.3 kustannuksista.

Päätös

Tilaan Spoken Oy:ltä asiakaspalautteiden sisällönanalyysin tarjouksen 28.2.2024 mukaisena tuntihinnalla 55 euroa/t + alv 24%, arvioitu työhön kuluva aika 15 tuntia, jolloin kokonaishinta 825 e. + alv.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Erja Pentti, hankejohtaja, Kestävä kasvu -hanke

Organisaatiotieto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut