§ 35 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Tunne Hoiva

Lataa 

KEUHDno-2024-2571

Päätöspäivämäärä

6.6.2024

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Palveluseteli sääntökirja yleinen osa (Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 26.3.2024 § 77)

Omaishoidon lakisääteinen vapaa palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja (Keski-Uudenmaan kuntayhtymän yhtymähallitus 11.5.2021 § 53)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 § 5

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Kuvaus

Tunne Hoiva on toimittanut hakemuksen omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajaksi pyydetyillä lisätiedoille liitteineen palse.fi-portaaliin 5.6.2024.

Tunne Hoiva täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n mukaiset edellytykset, joten hakemus voidaan hyväksyä.

Päätös

Päätän, että Tunne Hoiva hyväksytään omaishoidontuen lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajaksi kaikkiin Keusoten kuntiin, vaikka Tunne Hoivan asiakirjoista puuttuu yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteröintipäätökseltä Keusoten kunnista Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen. Tunne Hoivalla on vireillä oleva hakemus toiminta-alueiden laajentamisesta Soterissa.

Tunne Hoiva merkitään sähköiseen Effector-järjestelmään, jonka jälkeen yritys tulee näkyviin asiakkaalle palveluntuottajavertailuun palse.fi-portaaliin.

Palvelutuottajan tiedot julkaistaan palvelutuottajarekisterissä www.palse.fi.
Palveluntuottajan tulee pitää yritystään koskevat tiedot ajan tasalla palse.fi portaalissa.

Omavalvontasuunnitelma tulee tehdä sähköisesti. Se on julkaistava julkisessa tietoverkossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla ja pidettävä nähtävänä palveluyksikössä. Omavalvontasuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain ja päivittää aina tilanteen muuttuessa.

Palvelutuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevan lain (741/2023), mukainen palvelun tuottaja.

Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan Keusoten palveluseteleille vahvistamaa yleistä sääntökirjaa ja Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palvelukohtaista sääntökirjaa.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Marjaana Siponen, koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut