§ 9 Asumispalvelukoordinaattori, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, 4kk

Lataa 

KEUHDno-2024-2651

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilö, asumispalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asumispalvelukoordinaattorin määräaikainen virka on ollut haettavana 21.5.2024-4.6.2024 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana hyvinvointialueen kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosionomi AMK- tutkinto.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 19 hakijaa, joista 16 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät Laura-rekrytointijärjestelmästä. 

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella neljä (4) hakijaa. Haastattelijoina toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilöt. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun perusteella sopivin hyvinvointialueen asumispalvelukoordinaattorin määräaikaiseen virkaan on Riikka Kurkipää. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteena kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävä lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

  • asumispalvelukoordinaattorin määräaikaiseen virkaan valitaan Riikka Kurkipää, varalle Johanna Antikainen.
  • asumispalvelukoordinaattorin määräaikaisen viran hoito alkaa sopimuksen mukaan
  • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • virassa noudatetaan koeaikaa, koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Teija Nordström, asumispalvelujen esihenkilö, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut