§ 13 Opiferus Toimintolaskennan hankinta / Softwave Ohjelmistot Oy

Lataa 

KEUHDno-2024-2261

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

rahoitus- ja talousjohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 4 luvun 26§ mukaan rahoitus- ja talousjohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista, sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 100 000 euroa.

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talouspalveluissa on ollut tuotteistuksen laskennoissa käytössä Numerus-järjestelmä. Järjestelmän kustannukset ja toimittajan muut veloitukset ovat olleet n. 60 000 €/vuosi ja järjestelmän käytöstä on päätetty luopua vuoden 2024 aikana.

Talouspalveluissa on kuitenkin edelleen tarve työkalulle, jonka avulla voidaan tehdä itse tuotteistuksen laskentaa. Talouspalvelun asiantuntijat ovat vertailleet markkinoilla olevia työkaluja, ja tarjontaan sekä käyttökokemuksiin perustuen päätyneet esittämään Opiferus Toimintolaskenta -ratkaisun hankintaa.

Opiferus Toimintolaskenta Premium on Softwave Ohjelmistot Oy:n monipuolinen työkalu toimintoperusteiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan. Sovelluksella saadaan toteutettua julkisen sektorin tuotteiden ja palveluiden kustannuslaskenta nopeasti ja tehokkaasti. Sovelluksella jalostetaan perustietojärjestelmien tuottamaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Opiferus Toimintolaskenta Premium -ratkaisusta on saatu 21.5.2024 päätöksen liitteenä oleva tarjous palvelun sisällöstä ja hinnoista.

Kustannukset
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo laskettuna 48 kk ajalle on 42 960€ alv. 0%. Kokonaisarvo sisältää järjestelmän käyttömaksut sekä käyttöönottoprojektin hinnan.

Päätös

Päätän,

  • Hankkia ylläkuvatun ja Softwave Ohjelmistot Oy:ltä saadun tarjouksen mukaiset ratkaisun.
  • Kustannukset maksetaan taloushallinnon kustannuspaikalta 9611502601.
  • Todeta,​että hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä,​ vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisten sopimusten allekirjoittamisen myötä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut